Medisun Daylight 1200

Ett nytt placebokontrollerat blindtest påvisar att selektivt blått ljus ger mycket goda resultat vid behandling av acne vulgaris.

Denna speciella lampa avger mycket hög ljusintensitet i det blå spektralområdet, detta är en ny effektiv behandlingsform av acne.

Den här professionella versionen har två vinklade ergonomiska enheter, vilket ger en enhetlig dosering till ansiktet.

Redan efter två behandlingar i veckan á 30-40 minuter visas goda behandlingsresultat.

fakta

  • Bara en till två behandlingar per vecka
  • Kraftfull speciell lampa med intensivt blått ljus
  • Korta vårdtider
  • Enkel och säker i drift
  • Minimalt utrymmeskrävande
  • CE-märkt